Διατελέσαντες Πρόεδροι ΛΕΚΑΜ

Χρονολογία Πρόεδρος Φωτογραφία – Βιογραφικό
1996 – 2000 Φιλίππου Ηλίας
2000 – 2002 Γκαβέζος Μιχαήλ
2002 – 2004 Εμμανουηλίδης Γεώργιος
2004 – 2005 Κεχαγιόγλου Χαράλαμπος
2005 – 2006 Τριανταφυλλίδης Γεώργιος
2006 – 2008 Εμμανουηλίδου Μαρία
2008 – 2010 Κουρτέσας Γεώργιος
2010 – 2021 Τσάλιος Γεώργιος
2021 – 2024 Κουτουνίδης Νικόλαος
2024 – Μιμηκόπουλος Στυλιανός