1995
       
1996
       
1997
       
1998
       
1999
       
2000
       
2001
       
2002
       
2003
       
2004
       
2005
       
2006
       
2007
       
2008
       
2009
       
2010
       
2011
  14ο Θερινό Rally, Κέρκυρα    
2012
       
2013
       
2014
       
2015
       
2016
       
2017
       
2018
14ο Εαρινό Rally, Καβάλα 8ο Ελληνοβουλγαρικό Rally, Κέρκυρα 7ο Ιστορικό Rally Ολύμπου, Βόλος  
2019
8ο Ιστορικό Rally Ολύμπου, Βόλος      
2020
16ο Εαρινό Rally, Καστοριά 9ο Ιστορικό Rally Ολύμπου, Ελλασόνα    
2021
18ο Εαρινό Rally, Ιστιαία, Εύβοια 10ο Ιστορικό Rally Ολύμπου, Ελλασόνα    
2022