Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΚΑΜ 2024 – 2026
Θέση Ονοματεπώνυμο e-mail Αρμοδιότητες
Πρόεδρος Μιμηκόπουλος Στυλιανός pre@lekam.gr Νόμιμος Εκπρόσωπος ΛΕΚΑΜ
Αντιπρόεδρος Κουτουνίδης Νικόλαος vpre@lekam.gr
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Νικόλαος gsec@lekam.gr Γενική Λειτουργία Λέσχης
Ταμίας Αντωνιάδης Στυλιανός cashier@lekam.gr Οικονομική Λειτουργία Λέσχης
Μέλος Κοσμίδης Γεώργιος – Μάριος
Μέλος Κάκαρης Αλέξανδρος
Μέλος Οικονομίδης Κωνσταντίνος

Για θέματα ασφαλειών οχημάτων παρακαλώ αποστείλετε e-mail στον κο Μιμηκόπουλο Στέλιο asfaleies@lekam.gr