Διοικητικό Συμβούλιο ΛΕΚΑΜ 2022 – 2024
Θέση Ονοματεπώνυμο e-mail Αρμοδιότητες
Πρόεδρος Κουτουνίδης Νικόλαος pre@lekam.gr Νόμιμος Εκπρόσωπος ΛΕΚΑΜ
Αντιπρόεδρος Μιμηκόπουλος Στυλιανός vpre@lekam.gr Ασφάλειες
Γενικός Γραμματέας Παπαδόπουλος Νικόλαος gsec@lekam.gr Γενική Λειτουργία Λέσχης
Ταμίας Αντωνιάδης Στυλιανός cashier@lekam.gr Οικονομική Λειτουργία Λέσχης
Μέλος Μπιμπλιτζής Νικόλαος
Μέλος Καλφαδέλης Στυλιανός
Μέλος Καρακατσάνης Βασίλειος