17-09-2023

Κλασσικός γύρος Θεσσαλονίκης 2023

22-10-2023

Περιήγηση Οκτωβρίου 2023 - Άγιος Νικόλαος

18 & 19-11-2023

Περιήγηση Νοεμβρίου 2023 - Δράμα & Καβάλα

20-12-2023

Χριστουγεννιάτικη Γιορτή 2023